فناوری نرم

درباره اندیشکده فناوری نرم بیشتر بدانید!

اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1398 با هدف شبکه سازی افراد و نهادهای فعال در حوزه فناوری نرم با رویکرد برگزاری رویدادها و دوره های آموزشی و پژوهشی برای مخاطبان دانشگاهی، سیاستگذاران و عموم مردم علاقه مند به حوزه فناوری و صنایع نرم تاسیس شده است.

اندیشکده فناوری نرم با هدف و مأموریت به کارگیری و مشارکت دهی اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه های فعال فناوری نرم در جهت برقراری ارتباط با دستگاه های سیاستگذاری کشور و تلاش برای اثر گذاری بر تصمیمات و سیاست های مرتبط با حوزه فناوری نرم مشغول به فعالیت است.

هسته های فعال اندیشکده

اهداف و ماموریت های اندیشکده

آدرس